Sunday, January 15, 2012

विक्षिप्त मानसिकता

जूता, चप्पल, थप्पड़, स्याही
विक्षिप्त मानसिकता की परिचायी
करके कुछ दिखलाया होता
तब मिलती इनको वाहवाही